Prijava
Leptiri.net

Leptiri.net

Galerija fotografija danjih i noćnih leptira Hrvatske, biljnog i životinjskog svijeta te prirode

Leptiri.net / Debeloglavci / Zellerov debeloglavac [6]


Carcharodus flocciferus (Zeller, 1847)
Ostali nazivi: Čupavi debeloglavac
Engleski naziv: Tufted Skipper, Tufted Marbled Skipper
Porodica: Debeloglavci (Hesperiidae)
Kategorija ugroženosti (Hrvatska): NE (Nije procjenjivana)

Wikipedia Wikipedia   Google Google   Eurobutterflies Eurobutterflies   Leps.eu Leps.eu   Lepidoptera.eu Lepidoptera.eu