Prijava
Leptiri.net

Leptiri.net

Galerija fotografija danjih i noćnih leptira Hrvatske, biljnog i životinjskog svijeta te prirode

Leptiri.net / Debeloglavci / Močvarni debeloglavac [10]


Heteropterus morpheus (Pallas, 1771)
Ostali nazivi: Sedefasti debeloglavac
Engleski naziv: Large Chequered Skipper
Porodica: Debeloglavci (Hesperiidae)
Kategorija ugroženosti (Hrvatska): NT (Gotovo ugrožena)

Wikipedia Wikipedia   Google Google   Eurobutterflies Eurobutterflies   Leps.eu Leps.eu   Lepidoptera.eu Lepidoptera.eu