Prijava
Leptiri.net

Leptiri.net

Galerija fotografija danjih i noćnih leptira Hrvatske, biljnog i životinjskog svijeta te prirode

Leptiri.net / Debeloglavci / Sijedi debeloglavac [11]


Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758)
Ostali nazivi: Sljezov pjegavi debeloglavac, Sljezovčar, Sijedi pirgus
Engleski naziv: Grizzled Skipper
Porodica: Debeloglavci (Hesperiidae)
Kategorija ugroženosti (Hrvatska): NE (Nije procjenjivana)

Wikipedia Wikipedia   Google Google   Eurobutterflies Eurobutterflies   Leps.eu Leps.eu   Lepidoptera.eu Lepidoptera.eu