Prijava
Leptiri.net

Leptiri.net

Galerija fotografija danjih i noćnih leptira Hrvatske, biljnog i životinjskog svijeta te prirode

Leptiri.net / Noćni leptiri / Kineski hrastov prelac [1]


Antheraea pernyi (Guérin-Méneville, 1855)
Engleski naziv: Chinese Oak Silk Moth, Chinese tussah moth
Porodica: Saturniidae

Wikipedia Wikipedia   Google Google   Leps.eu Leps.eu   Lepidoptera.eu Lepidoptera.eu