Prijava
Leptiri.net

Leptiri.net

Galerija fotografija danjih i noćnih leptira Hrvatske, biljnog i životinjskog svijeta te prirode

Leptiri.net / Noćni leptiri / Japanski hrastov prelac [1]


Antheraea yamamai (Guérin-Méneville, 1861)
Engleski naziv: Japanese Oak Silk Moth
Porodica: Saturniidae

Wikipedia Wikipedia   Google Google   Leps.eu Leps.eu   Lepidoptera.eu Lepidoptera.eu