Prijava
Leptiri.net

Leptiri.net

Galerija fotografija danjih i noćnih leptira Hrvatske, biljnog i životinjskog svijeta te prirode

Leptiri.net / Noćni leptiri / Vrbotoč [2]


Cossus cossus (Linnaeus, 1758)
Engleski naziv: Goat Moth
Porodica: Cossidae

Wikipedia Wikipedia   Google Google   Leps.eu Leps.eu   Lepidoptera.eu Lepidoptera.eu