Prijava
Leptiri.net

Leptiri.net

Galerija fotografija danjih i noćnih leptira Hrvatske, biljnog i životinjskog svijeta te prirode

Leptiri.net / Noćni leptiri / "Cucullia lactucae" [1]


Cucullia lactucae (Denis & Schiffermüller, 1775)
Engleski naziv: Lettuce Shark
Porodica: Noctuidae

Wikipedia Wikipedia   Google Google   Leps.eu Leps.eu   Lepidoptera.eu Lepidoptera.eu