Prijava
Leptiri.net

Leptiri.net

Galerija fotografija danjih i noćnih leptira Hrvatske, biljnog i životinjskog svijeta te prirode

Leptiri.net / Noćni leptiri / Smeđa djetelinska sovica [2]


Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758)
Engleski naziv: Burnet Companion
Porodica: Erebidae

Wikipedia Wikipedia   Google Google   Leps.eu Leps.eu   Lepidoptera.eu Lepidoptera.eu