Prijava
Leptiri.net

Leptiri.net

Galerija fotografija danjih i noćnih leptira Hrvatske, biljnog i životinjskog svijeta te prirode

Leptiri.net / Noćni leptiri / Danja medonjica 7


Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)
Ostali nazivi: Ruska medonjica
Engleski naziv: Jersey Tiger
Porodica: Erebidae

Wikipedia Wikipedia   Google Google   Leps.eu Leps.eu   Lepidoptera.eu Lepidoptera.eu