Prijava
Leptiri.net

Leptiri.net

Galerija fotografija danjih i noćnih leptira Hrvatske, biljnog i životinjskog svijeta te prirode

Leptiri.net / Noćni leptiri / "Hypomecis roboraria" [1]


Hypomecis roboraria (Denis & Schiffermüller, 1775)
Engleski naziv: Great Oak Beauty
Porodica: Geometridae

Wikipedia Wikipedia   Google Google   Leps.eu Leps.eu   Lepidoptera.eu Lepidoptera.eu