Prijava
Leptiri.net

Leptiri.net

Galerija fotografija danjih i noćnih leptira Hrvatske, biljnog i životinjskog svijeta te prirode

Leptiri.net / Noćni leptiri / Hrastov ljiljak [1]


Marumba quercus (Denis & Schiffermüller, 1775)
Engleski naziv: Oak Hawk-moth
Porodica: Sphingidae

Wikipedia Wikipedia   Google Google   Leps.eu Leps.eu   Lepidoptera.eu Lepidoptera.eu