Prijava
Leptiri.net

Leptiri.net

Galerija fotografija danjih i noćnih leptira Hrvatske, biljnog i životinjskog svijeta te prirode

Leptiri.net / Noćni leptiri / Livadni crni prelčić [2]


Penthophera morio (Linnaeus, 1767)
Engleski naziv: ?
Porodica: Erebidae

Wikipedia Wikipedia   Google Google   Leps.eu Leps.eu   Lepidoptera.eu Lepidoptera.eu