Prijava
Leptiri.net

Leptiri.net

Galerija fotografija danjih i noćnih leptira Hrvatske, biljnog i životinjskog svijeta te prirode

Leptiri.net / Noćni leptiri / Veliko noćno paunče [2]


Saturnia pyri (Denis & Schiffermüller, 1775)
Engleski naziv: Giant Peacock Moth, Great Peacock Moth
Porodica: Saturniidae

Wikipedia Wikipedia   Google Google   Leps.eu Leps.eu   Lepidoptera.eu Lepidoptera.eu