Prijava
Leptiri.net

Leptiri.net

Galerija fotografija danjih i noćnih leptira Hrvatske, biljnog i životinjskog svijeta te prirode

Leptiri.net / Noćni leptiri / Topolov staklokrilac [1]


Sesia apiformis (Clerck, 1759)
Ostali nazivi: Velika stršljenka
Engleski naziv: Hornet Moth
Porodica: Sesiidae

Wikipedia Wikipedia   Google Google   Leps.eu Leps.eu   Lepidoptera.eu Lepidoptera.eu