Prijava
Leptiri.net

Leptiri.net

Galerija fotografija danjih i noćnih leptira Hrvatske, biljnog i životinjskog svijeta te prirode

Leptiri.net / Noćni leptiri / Livadna ivanjska ptičica [7]


Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758)
Engleski naziv: Six-spot Burnet
Porodica: Zygaenidae

Wikipedia Wikipedia   Google Google   Leps.eu Leps.eu   Lepidoptera.eu Lepidoptera.eu