Prijava
Leptiri.net

Leptiri.net

Galerija fotografija danjih i noćnih leptira Hrvatske, biljnog i životinjskog svijeta te prirode

Leptiri.net / Noćni leptiri / "Zygaena lonicerae" [2]


Zygaena lonicerae (Scheven, 1777)
Engleski naziv: Narrow-bordered Five-spot Burnet
Porodica: Zygaenidae

Wikipedia Wikipedia   Google Google   Leps.eu Leps.eu   Lepidoptera.eu Lepidoptera.eu