Prijava
Leptiri.net

Leptiri.net

Galerija fotografija danjih i noćnih leptira Hrvatske, biljnog i životinjskog svijeta te prirode

Leptiri.net / Noćni leptiri / "Zygaena viciae" [1]


Zygaena viciae (Denis & Schiffermuller, 1775)
Engleski naziv: New Forest burnet
Porodica: Zygaenidae

Wikipedia Wikipedia   Google Google   Leps.eu Leps.eu   Lepidoptera.eu Lepidoptera.eu