Prijava
Leptiri.net

Leptiri.net

Galerija fotografija danjih i noćnih leptira Hrvatske, biljnog i životinjskog svijeta te prirode

Leptiri.net / Plavci / Pelargonijin plavac [1]


Cacyreus marshalli (Butler, 1898)
Engleski naziv: Geranium bronze
Porodica: Plavci (Lycaenidae)
Kategorija ugroženosti (Hrvatska): NA (Nije prikladna za procjenu)

Wikipedia Wikipedia   Google Google   Eurobutterflies Eurobutterflies   Leps.eu Leps.eu   Lepidoptera.eu Lepidoptera.eu