Prijava
Leptiri.net

Leptiri.net

Galerija fotografija danjih i noćnih leptira Hrvatske, biljnog i životinjskog svijeta te prirode

Leptiri.net / Plavci / Kiseličin vatreni plavac [15]


Lycaena dispar (Haworth, 1802)
Ostali nazivi: Kiseličin crvenko
Engleski naziv: Large Copper
Porodica: Plavci (Lycaenidae)
Kategorija ugroženosti (Hrvatska): NT (Gotovo ugrožena) - strogo zaštićena vrsta

Wikipedia Wikipedia   Google Google   Eurobutterflies Eurobutterflies   Leps.eu Leps.eu   Lepidoptera.eu Lepidoptera.eu