Prijava
Leptiri.net

Leptiri.net

Galerija fotografija danjih i noćnih leptira Hrvatske, biljnog i životinjskog svijeta te prirode

Leptiri.net / Plavci / Bjelooki vatreni plavac [2]


Lycaena hippothoe (Linnaeus, 1761)
Ostali nazivi: Mali vatreni kiseljak, Mali močvarni zlatnik
Engleski naziv: Purple-edged Copper
Porodica: Plavci (Lycaenidae)
Kategorija ugroženosti (Hrvatska): NT (Gotovo ugrožena)

Wikipedia Wikipedia   Google Google   Eurobutterflies Eurobutterflies   Leps.eu Leps.eu   Lepidoptera.eu Lepidoptera.eu