Prijava
Leptiri.net

Leptiri.net

Galerija fotografija danjih i noćnih leptira Hrvatske, biljnog i životinjskog svijeta te prirode

Leptiri.net / Šarenci / Velika preljevalica [14]


Apatura iris (Linnaeus, 1758)
Ostali nazivi: Modra preljevnica
Engleski naziv: Purple Emperor
Porodica: Šarenci (Nymphalidae)
Kategorija ugroženosti (Hrvatska): NT (Gotovo ugrožena)

Wikipedia Wikipedia   Google Google   Eurobutterflies Eurobutterflies   Leps.eu Leps.eu   Lepidoptera.eu Lepidoptera.eu