Prijava
Leptiri.net

Leptiri.net

Galerija fotografija danjih i noćnih leptira Hrvatske, biljnog i životinjskog svijeta te prirode

Leptiri.net / Šarenci / Crvena riđa [20]


Melitaea didyma (Esper, 1778)
Ostali nazivi: Crveni šarenac, Crvenkasti livadni šarenac
Engleski naziv: Spotted Fritillary
Porodica: Šarenci (Nymphalidae)
Kategorija ugroženosti (Hrvatska): NE (Nije procjenjivana)

Wikipedia Wikipedia   Google Google   Eurobutterflies Eurobutterflies   Leps.eu Leps.eu   Lepidoptera.eu Lepidoptera.eu