Prijava
Leptiri.net

Leptiri.net

Galerija fotografija danjih i noćnih leptira Hrvatske, biljnog i životinjskog svijeta te prirode

Leptiri.net / Lastinrepci


Papilionidae (Latreille, 1802)
Lastinrepci su veliki leptiri od kojih je u Hrvatskoj poznato samo 7 vrsta. Jednoj skupini osnovna boja je žuta s repovima na stražnjim krilima dok je drugoj osnovna boja bijela s crvenim obrubljenim šarama u obliku oka.

Wikipedia Wikipedia   Google Google   Leps.eu Leps.eu   Lepidoptera.eu Lepidoptera.eu   Lepiforum.de Lepiforum.de