Prijava
Leptiri.net

Leptiri.net

Galerija fotografija danjih i noćnih leptira Hrvatske, biljnog i životinjskog svijeta te prirode

Leptiri.net / Lastinrepci / Prugasto jedarce [14]


Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)
Engleski naziv: Scarce Swallowtail
Porodica: Lastinrepci (Papilionidae)
Kategorija ugroženosti (Hrvatska): NE (Nije procjenjivana)

Wikipedia Wikipedia   Google Google   Eurobutterflies Eurobutterflies   Leps.eu Leps.eu   Lepidoptera.eu Lepidoptera.eu