Prijava
Leptiri.net

Leptiri.net

Galerija fotografija danjih i noćnih leptira Hrvatske, biljnog i životinjskog svijeta te prirode

Leptiri.net / Lastinrepci / Apolon [5]


Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)
Ostali nazivi: Crvenooki parnasovac
Engleski naziv: Apollo
Porodica: Lastinrepci (Papilionidae)
Kategorija ugroženosti (Hrvatska): VU (Osjetljiva) - strogo zaštićena vrsta

Wikipedia Wikipedia   Google Google   Eurobutterflies Eurobutterflies   Leps.eu Leps.eu   Lepidoptera.eu Lepidoptera.eu