Prijava
Leptiri.net

Leptiri.net

Galerija fotografija danjih i noćnih leptira Hrvatske, biljnog i životinjskog svijeta te prirode

Naslovnica / Lastinrepci / Uskršnji leptir 22


Zerynthia polyxena (Denis & Schiffermüller, 1775)
Engleski naziv: Southern Festoon
Porodica: Lastinrepci (Papilionidae)
Kategorija ugroženosti (Hrvatska): NT (Gotovo ugrožena) - strogo zaštićena vrsta

Wikipedia Wikipedia   Google Google   Eurobutterflies Eurobutterflies   Leps.eu Leps.eu   Lepidoptera.eu Lepidoptera.eu