Prijava
Leptiri.net

Leptiri.net

Galerija fotografija danjih i noćnih leptira Hrvatske, biljnog i životinjskog svijeta te prirode

Leptiri.net / Bijelci / Kupusov bijelac [12]


Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)
Engleski naziv: Large White
Porodica: Bijelci (Pieridae)
Kategorija ugroženosti (Hrvatska): DD (Nedovoljno poznata)

Wikipedia Wikipedia   Google Google   Eurobutterflies Eurobutterflies   Leps.eu Leps.eu   Lepidoptera.eu Lepidoptera.eu