Prijava
Leptiri.net

Leptiri.net

Galerija fotografija danjih i noćnih leptira Hrvatske, biljnog i životinjskog svijeta te prirode

Leptiri.net / Pirgavci / Smeđi pirgavac [8]


Hamearis lucina (Linnaeus, 1758)
Ostali nazivi: Smeđi šahovčić, Smeđi pjegavi plavac
Engleski naziv: Duke of Burgundy Fritillary
Porodica: Pirgavci (Riodinidae)
Kategorija ugroženosti (Hrvatska): NE (Nije procjenjivana)

Wikipedia Wikipedia   Google Google   Eurobutterflies Eurobutterflies   Leps.eu Leps.eu   Lepidoptera.eu Lepidoptera.eu