Prijava
Leptiri.net

Leptiri.net

Galerija fotografija danjih i noćnih leptira Hrvatske, biljnog i životinjskog svijeta te prirode

Leptiri.net / Okaši


Satyrinae (Boisduval, 1833)
Potporodica okaši spada u porodicu šarenaca. Ovdje su prikazani odvojeno jer su prije smatrani posebnom porodicom i zbog velikog broja vrsti. U Hrvatskoj su zabilježene 43 vrste. Karakteristična obilježja okaša su zaobljena krila raznih nijansi smeđe boje te obrubljene šare u obliku oka.

Wikipedia Wikipedia   Google Google   Leps.eu Leps.eu   Lepidoptera.eu Lepidoptera.eu   Lepiforum.de Lepiforum.de