Prijava
Leptiri.net

Leptiri.net

Galerija fotografija danjih i noćnih leptira Hrvatske, biljnog i životinjskog svijeta te prirode

Leptiri.net / Okaši / Proljetni planinski okaš [5]


Erebia medusa (Denis & Schiffermüller, 1775)
Ostali nazivi: Gorski crnac
Engleski naziv: Woodland Ringlet
Porodica: Šarenci (Nymphalidae)
Potporodica: Okaši (Satyrinae)
Kategorija ugroženosti (Hrvatska): NT (Gotovo ugrožena)

Wikipedia Wikipedia   Google Google   Eurobutterflies Eurobutterflies   Leps.eu Leps.eu   Lepidoptera.eu Lepidoptera.eu