Prijava
Leptiri.net

Leptiri.net

Galerija fotografija danjih i noćnih leptira Hrvatske, biljnog i životinjskog svijeta te prirode

Leptiri.net / Okaši / Šumski okaš [8]


Lopinga achine (Scopoli, 1763)
Engleski naziv: Woodland Brown
Porodica: Šarenci (Nymphalidae)
Potporodica: Okaši (Satyrinae)
Kategorija ugroženosti (Hrvatska): NT (Gotovo ugrožena) - strogo zaštićena vrsta

Wikipedia Wikipedia   Google Google   Eurobutterflies Eurobutterflies   Leps.eu Leps.eu   Lepidoptera.eu Lepidoptera.eu